Zadanie przygotowujące do egzaminu z A.65. jest już dostępne !

Opłata 15,01 zł ( 12,20 zł+23%VAT) .

Po zaksięgowaniu płatności otrzymają Państwo zadanie na wskazanego maila.

Zadanie to całościowe rozliczenie firmy za miesiąc grudzień 2013r, obejmuje operacje do wykonania w programie kadrowo-płacowym oraz finansowo-księgowym.

Operacje zawarte w zadaniu to:

– operacje na środkach trwałych,

– rozliczenia składki na ubezpieczenia właściciela,

– rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu,

– rozliczenie wynagrodzeń z  tytułu umowy o pracę,

– rozliczenie przychodów z umowy zlecenia,

– rozliczenia płatnika podatku z tytułu wypłaty wynagrodzeń,

– rozliczenia z tytułu podatku dochodowego właściciela -roczne,

– rozliczenie miesięczne z tytułu podatku VAT,

-rozliczenie firmy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych za miesiąc grudzień.

 

Wstaw Komentarz