Informacje o ofercie wydawniczej

EWIDENCJE PODATKOWE –  Ćwiczenia

Zamówienia już są realizowane !

Magdalena Meinert, Władysława Winnicka-Meinert

Format B5, Oprawa: miękka, klejona grzbietem.

978-83-938036-2-0okładka ewidencje

Okładka kolorowa,  248 stron,

Cena jednego egzemplarza  ćwiczeń 31,50 zł brutto( 30,00 netto +5%VAT)

W opracowaniu przygotowano ćwiczenia, które mają na celu przedstawienie zagadnień z zakresu klasyfikacji i pojęć podatkowych,  ewidencji w podatku dochodowym i  podatku VAT,  zasad ujęcia w ewidencjach kosztów i przychodów, zasad  ustalenia dochodu opodatkowanego ujęciu rocznym  i w  miesięcznym lub kwartalnym okresie sprawozdawczym, zasad amortyzacji podatkowej i leasingu, zasad ustalania różnic kursowych w podatku dochodowym, zasad ujmowania korekt itd.

Materiały przygotowane zostały w formie ćwiczeń ułatwiających zrozumienie zagadnień teoretycznych. Informacje zawarte            w publikacji zostały opracowane na podstawie ustaw, w sposób zrozumiały dla ucznia w formie przypadków sytuacyjnych.

fragment

Opracowane materiały zawierają przykłady i ćwiczenia do rozwiązania, które stanowią logiczną całość zbliżoną do praktyki gospodarczej. Przykłady i ćwiczenia przedstawiają różne sytuacje gospodarcze.

Przykłady i ćwiczenia mogą być wykorzystywane przy rozliczaniu za pomocą programu Płatnik i programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych.

Ćwiczenia Ewidencje Podatkowe są zbiorem ćwiczeń – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz U. 2012 Poz. 752) nie podlegają zatwierdzeniu na podstawie art 27.

 


ZUS-okladkaAutorzy

Magdalena Meinert, Władysława Winnicka Meinert

Cena jednego egzemplarza  ćwiczeń 24,15 zł brutto( 23,00 netto +5%VAT)

ISBN 978-83-938036-0-6

Format B5, Oprawa: miękka, klejona grzbietem.

Okładka kolorowa  212 stron,

Ćwiczenia z zakresu rozliczania z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przeznaczone są dla uczniów szkół ekonomicznych i handlowych o różnych profilach dostosowane do nowego programu nauczania zawodowego dla kwalifikacji A65 i A35. Ćwiczenia mogą być również wykorzystywane w pracowni ekonomiczno-informatyczej, samodzielnej nauki oraz przez uczestników kursów.

fragment

PLAN ZUS

W opracowaniu przygotowano ćwiczenia, które mają na celu przedstawienie zagadnień z ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i funduszu pracy, funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, funduszu emerytur pomostowych.

Materiały przygotowane zostały w formie ćwiczeń ułatwiających zrozumienie zagadnień teoretycznych. Informacje zawarte            w publikacji zostały opracowane na podstawie ustaw, w sposób zrozumiały dla ucznia w formie przypadków sytuacyjnych.

Opracowane materiały zawierają przykłady i ćwiczenia do rozwiązania, które stanowią logiczną całość zbliżoną do praktyki gospodarczej. Przykłady i ćwiczenia przedstawiają różne sytuacje gospodarcze.

Przykłady i ćwiczenia mogą być wykorzystywane przy rozliczaniu za pomocą programu Płatnik i programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych.

Ćwiczenia Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych są zbiorem ćwiczeń – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz U. 2012 Poz. 752) nie podlegają zatwierdzeniu na podstawie art 27.

Pozycja jest dostępna w bibliotekach.

Wykaz bibliotek znajduje się w linku poniżej!

BIBLIOTEKI

 


Warunki sprzedaży oraz zamówienia: KLIKNIJ TUTAJ


kadry-okladka-3
KADRY I PŁACE – PRAKTYCZNIE

Ćwiczenia
Autor:  Magdalena Meinert,
ISBN 978-83-938036-1-3
Format B5, Oprawa: miękka, klejona grzbietem.
Okładka kolorowa 312 stron

Cena jednego egzemplarza  ćwiczeń 24,15 zł brutto( 23,00 netto +5%VAT)

Ćwiczenia z zakresu kadr i płac przeznaczone są dla uczniów szkół ekonomicznych i handlowych o różnych profilach dostosowane do nowego programu nauczania zawodowego dla kwalifikacji A65 i A35. Ćwiczenia mogą być również wykorzystywane w pracowni ekonomiczno-informatyczej, w samodzielnej nauce oraz przez uczestników kursów.

fragment

Plan kadry

W opracowaniu przygotowano ćwiczenia, które mają na celu przedstawienie zagadnień z zakresu zawierania i rozwiązywania umów, uprawnień pracowniczych, rozliczenia czasu pracy, procesu rekrutacyjnego i polityki zatrudnienia, obowiązków pracowniczych  i pracodawców, regulaminów pracy, przebiegu zatrudnia (akta osobowe, planowanie rozwoju pracowniczego), obliczania wynagrodzeń w różnych systemach wynagrodzeń, obliczania wymiaru urlopu i wynagrodzenia urlopowego, obliczania wynagrodzenia chorobowego, ustalania prawa do zasiłku oraz wymiaru zasiłku chorobowego, ustalania prawa do emerytury.
Materiały przygotowane zostały w formie ćwiczeń ułatwiających zrozumienie zagadnień teoretycznych. Informacje zawarte              w publikacji zostały opracowane na podstawie ustaw, w sposób zrozumiały dla ucznia w formie przypadków sytuacyjnych.

Opracowane materiały zawierają przykłady i ćwiczenia do rozwiązania, które stanowią logiczną całość zbliżoną do praktyki gospodarczej. Przykłady i ćwiczenia przedstawiają różne sytuacje gospodarcze.
Przykłady i ćwiczenia mogą być wykorzystywane przy rozliczaniu za pomocą programu Płatnik i programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych.
Ćwiczenia „Kadry i Płace –Praktycznie” są zbiorem ćwiczeń – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia    21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz U. 2012 Poz. 752) nie podlegają zatwierdzeniu na podstawie art 27.

RECENZJA
Podręcznik i ćwiczenia są napisane rzeczowo i konkretnie, liczne przykłady pomagają zrozumieć abstrakcyjną materie. Doskonale uzupełnienie wiedzy każdej osoby pracującej na prawie pracy. Szczerze polecam wszystkim praktykom!

Beata M.Witkowska
Kancelaria Prawna,
Warszawa
www.witkowskalegal.pl