Cennik

USŁUGI KSIĘGOWE
Rodzaj prowadzonej dokumentacji podatkowej Podatnik zwolniony podmiotowo lub przedmiotowo z podatku VAT Czynny podatnik Podatku VAT
1. Księgowość rozliczana na podatkowej książce przychodów rozchodów (zasady ogólne, skala podatkowa lub podatek liniowy)
– od 10 pozycji miesięcznie 100,00 zł
– od 11 do 30 pozycji miesięcznie 150,00 zł
– od 31 do 60 pozycji miesięcznie 250,00 zł
– od 61 do 90 pozycji miesięcznie 350,00 zł
– od 90 do 120 pozycji miesięcznie 450,00 zł
– od 121 do 150 pozycji miesięcznie 600,00 zł
-od 151 pozycji wycena indywidualna
2. Księgowość rozliczana w ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany)
– od 10 pozycji miesięcznie 80,00 zł 100
– od 11 do 30 pozycji miesięcznie 100,00 zł 150,00 zł
– od 31 do 60 pozycji miesięcznie 200,00 zł 250,00 zł
– od 61 do 90 pozycji miesięcznie 300,00 zł 350,00 zł
– od 90 do 120 pozycji miesięcznie 400,00 zł 450,00 zł
– od 121 do 150 pozycji miesięcznie 550,00 zł 600,00 zł
-od 151 pozycji wycena indywidualna
3. Karta podatkowa
Opłata za wypełnienie deklaracji PIT 16A, 50,00 zł
Opłata za wyliczenie miesięcznej zaliczki 10,00 zł
– od 10 pozycji miesięcznie 100,00 zł
– od 11 do 30 pozycji miesięcznie 150,00 zł
– od 31 do 60 pozycji miesięcznie 250,00 zł
– od 61 do 90 pozycji miesięcznie 350,00 zł
– od 90 do 120 pozycji miesięcznie 450,00 zł
– od 121 do 150 pozycji miesięcznie 600,00 zł
-od 151 pozycji wycena indywidualna
4. Księgowość rozliczana na pełnych księgach rachunkowych wg ustawy o rachunkowości
– od 10 pozycji miesięcznie 450,00 zł
– od 11 do 30 pozycji miesięcznie 600,00 zł
– od 31 do 60 pozycji miesięcznie 800,00 zł
– od 61 do 90 pozycji miesięcznie 900,00 zł
– od 90 do 120 pozycji miesięcznie 1 300,00 zł
– od 121 do 150 pozycji miesięcznie 1 500,00 zł
-od 151 pozycji wycena indywidualna
Księgowanie wyciągu bankowe- pozycja na wyciągu 0,50 zł
Opracowanie polityki rachunkowości Od 400,00 zł
Sporządzenie sprawozdania finansowego miesięczne wynagrodzenie
EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – BEZWLĘDU NA FORMĘ PROWADZENIA KSIEGOWOŚCI
Wpis do ewidencji – przyjęcie, ulepszenie, odłączenie, przyłączenie części składowej, wycofanie, likwidacja, sprzedaż 10,00 zł
– Wpis do kartoteki środka trwałego w budowie. 3,00 zł
EWIDENCJA RÓŻNIC KURSOWYCH i OPERACJE WALUTOWE
– przeliczenie dokumentu faktury, paragonu itd na złotówki 3,00 zł
– wpis do ewidencji na wyciągu bankowym 0,50 zł
– sporządzenie zestawienia miesięczne różnic kursowych z dokumentów zakupu 10,00 zł
– sporządzenie zestawienia miesięczne różnic kursowych z dokumentów sprzedaży 10,00 zł
– sporządzenie zestawienie miesięcznego różnic kursowych ze stanu na rachunku bankowym wg metody podatkowej 10,00 zł
DODATKOWE USŁUGI KSIĘGOWE
– Monitoring białej listy VAT i korekty z tym związane 5,00 zł/wpis
– Monitoring należności i korekta VAT z tym związana (ulga za złe długi) 5,00 zł/wpis
– Monitoring zobowiązań i korekta VAT, kosztów za długi nie spłacone w termie ustawowym 5,00 zł/wpis
– Kontrola miesięczna ewidencji przebiegu pojazdu na cele VAT 5,00 zł/wpis
USŁUGI KADROWO-PŁACOWE I ZUS
KADRY
Usługa sporządzenie dokumentów kadrowych – umowa o pracę, aneksy, wypowiedzenia, świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu, umów cywilnoprawnych 75,00 zł/dokument
Usługa prowadzenia ewidencji czasu pracy i kart urlopowych 50,00 zł /os
Założenie teczki osobowej pracownika – 50,00 zł/os
PŁACE
1. Wprowadzenie pracownika do programu płacowego 10,00 zł/os
2. Sporządzenie listy płac 10,00 zł/ lista
3. Sporządzanie odcinków płacowych i kasowych list płac 3,00 zł /lista, odcinek
4. Sporządzenie rachunku do umów zlecenia/ o dzieło 10,00 zł/ lista
5. Rozliczenie powołania członka zarządu 10,00 zł/os
6. Sporządzenie dodatkowej listy płac np. – związanej wykorzystywaniem przez pracownika samochodu służbowego na cele prywatne, bonów i innych świadczeń niepienieżnych 10 zł/os
PODATKI OD WYNAGRODZEŃ
1. Sporządzanie deklaracji rocznej o zapłaconych zaliczkach od wynagrodzeń PIT 4R/ PIT 8AR oraz wysyłka elektroniczna do Urzędu Skarbowego 10,00 zł /deklaracja
2. Sporządzenie PIT 11 dla pracownika i wysyłka elektroniczna do Urzędu Skarbowego 10,00 zł/deklaracja
3. Wysyłka przez biuro PIT 11 i informacji rocznej zus do pracownika za pośrednictwem pocztą polskiej 30,00 zł/ pracownik
ZUS
Obsługa płatnika ZUS nie zatrudniającego pracowników/ zleceniobiorców
1. Sporządzenie dokumentów wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń związku z przyznanymi ulgami w opłacaniu zus 50,00 zł
2. Sporządzenie deklaracji DRA 50,00 zł
3. Sporządzenie ZUS- Z 3b związku z ubieganiem się o zasiłek chorobowy lub opiekuńczy 50,00 zł
4. Sporządzenie Wniosek o A1 wraz z dokumentem EKUZ 100,00 zł
5. Sporządzenie dokumentów zgłoszenia/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny 50,00 zł
PŁATNIK NIE WYPŁACAJĄCY ZASIŁKÓW
Obsługa płatnika ZUS zatrudniającego pracowników Do 10 ubezpieczonych Od 10 do 20 ubezpieczonych
1. Zgłoszenie do ubezpieczenia/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia 20,00 zł
2. Zgłoszenie/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny 50,00 zł
3. Sporządzenie miesięcznego kompletu rozliczeniowego do ZUS i wysyłka elektroniczna 50,00 zł
4. Sporządzenie informacji rocznej o wpłaconych składkach dla osób ubezpieczonych 10,00 /deklaracja
5. Sporządzanie dokumentów Z- 3, Z-3a, Z -3b 50,00 zł
6. Sporządzenie ZUS IWA 50,00 zł
PŁATNIK WYPŁACAJĄCY ZASIŁKI – od 21 ubezpieczonych
Usługa kadrowo-płacowa cena indywidualna – ustalona na całe rozliczenie kadrowo-płacowe
INNE USŁUGI
Wnioski o dotacje od 150,00 zł rbh
Pisma i wnioski o układy ratalne do ZUS i Urzędu Skarbowego od 150,00 zł rbh
Wystawienie faktury, fakury korygującej, noty w imieniu klienta 10,00 zł
Wnioski i inne pisma. od 150,00 zł rbh
Usługa zwrotu VAT REFUND 5% od kwoty odzyskanej, nie mniej niż 50,00 zł od deklaracji
Konsultacja przy zakładaniu działalności gospodarczej (z wnioskami CEIDG, VAT -R, ZUS ZUA, ZUS ZZA) od 150,00 zł rbh
Usługi archiwizacyjne- przechowywanie dokumentacji 100,00 /segregator rok
Szkolenie z zakresu księgowości, kadr i płac, zus od 150,00 zł rbh
Sporządzenie deklaracji GUS 100,00 zł
Utrzymanie podmiotu w programie księgowym przez miesiąc nieprowadzenia/ zawieszenia działalności 9,00 zł
OPŁATY DODATKOWE ZA NIEWYWIAZYWANIE SIĘ Z UMOWY Z BIUREM
-dostarczenie dokumentów po 10. dniu miesiąca do 19 dnia miesiąca 70,00 zł
-dostarczenie dokumentów po 19 dniu miesiąca 150,00 zł
-korekta deklaracji ze względu na niedostarczenie dokumentu w terminie 100,00 zł

ZASADY NALICZANIA OPŁAT

1.Za każdy okres rozliczenia biuro rachunkowe pobiera wynagrodzenie.

2. Wynagrodzenie jest płatne zgodnie z wystawioną fakturą VAT.

3. Wynagrodzenie usług jest rozliczane wg cennika lub wg ustalonej ceny indywidualnej.

4. Wszystkie kwoty w cenniku są kwotami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT.