Oferta elektoniczna!

testCena 15,01 zł ( 12,20 zł+23%VAT)

Test pisemny składa się z 40 pytań z zakresu podstawy programowej z kwalifikacji A 65. Poziom trudności testu jest wyższy niż ten spotkany na egzaminie.
18 pytań z zakresu rozliczania wynagrodzeń
16 pytań z zakresu podatków.
6 pytań z zakresu rozliczania z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.


Zadanie praktyczne przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji A 65.

Cena 15,01 zł ( 12,20 zł+23%VAT)

Zadanie to całościowe rozliczenie firmy za miesiąc grudzień 2013r, obejmuje operacje do wykonania w programie kadrowo-płacowym oraz finansowo-księgowym.

Operacje zawarte w zadaniu to:

– operacje na środkach trwałych,

– rozliczenia składki na ubezpieczenia właściciela,

– rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu,

– rozliczenie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę,

– rozliczenie przychodów z umowy zlecenia,

– rozliczenia płatnika podatku z tytułu wypłaty wynagrodzeń,

– rozliczenia z tytułu podatku dochodowego właściciela -roczne,

– rozliczenie miesięczne z tytułu podatku VAT,

-rozliczenie firmy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych za miesiąc grudzień.

Do zadania załączono poprawne rezultaty oraz przykładową instrukcję.

W zestawie również jest zawarty schemat oceny czyli na co należy zwracać uwagę sprawdzając wykonane przez siebie zadanie  z gotowymi rezultatami.


Rozwiązania do ćwiczeń „Ewidencje Podatkowe” Cena 15,01 zł ( 12,20 zł+23% VAT)